CopyTrade

Bộ phận bắt chước của các chợ Giao chứa chứa chứa chứa chứa chứa chứa lỗ hổng nhằm giúp các thương nhân theo dõi và theo các chiến lược thương mại đã đạt được một số thu nhập nhất định về đầu tư và một thành tích thương mại tốt trên thị trường. Một cơ chế thương mại hiệu quả và một chiến lược thương mại chất lượng cao có thể chọn và làm theo. Tất cả dữ liệu là đúng và không thể thay đổi. Dịch vụ này sẽ thiết lập liên kết dịch vụ giữa các thương nhân sau và các chuyên gia thương mại. Dịch vụ này không được cung cấp trực tiếp cho các thương nhân đầu tư trực tiếp. Nếu bạn cần dịch vụ bắt chước, bạn có thể hỏi người môi giới giới giới thiệu.